Husker du Meyer fra “Huset på Christianshavn”? Den elskelige lille vicevært med alpehuen, kosten og uden evnen til at sætte den forbaskede kugle på trappeopgangen fast – men med en evig evne til sladder og en bajer 🙂 Jo – det var vel på mange områder datidens vicevært – denne tusindkunstner, der levede i ejendommen og stod for stort og småt i opgangene. I dag er viceværten en noget anden.

Udlicitering af ejendomsservice

Mange steder – vel efterhånden de fleste steder – er den gamle vicevært forsvundet og erstattet med det, der i dag betegnes som ejendomsservice. Det er der masser af gode årsager til – og blandt dem er det faktum, at det ganske enkelt ikke er økonomisk holdbart at have en fuldtidsansat vicevært i langt de fleste ejendomme i dag. Undtagelsen er selvfølgelig de helt store af slagsen.

I stedet serviceres ejendommene i stigende grad af virksomheder, der specialiserer sig i at levere en skræddersyet og tilpasset løsning til den pågældende ejendom. Det kan være for eksempel snerydning – som jo bestemt er sæsonbetonet og ikke fordrer, at der er en fuldtidsansat til stede.

Man kan sige, at det er den moderne vicevært i høj grad.

Et godt eksempel på en sådan virksomhed er Sjællands Ejendomsservice, der forestår opgaver som snerydning – men som også er specialiserede i særlige områder som for eksempel tagrender og algebehandling af tag m.m.

Moderne tider med IT

I dag er det ganske almindeligt, at den type virksomheder finder sine kunder via internettet, hvorfor de er nødt til at have gode og brugervenlige hjemmesider. I takt med, at indkøberne af den slags services bliver af en nyere generation, er der mange af de gamle virksomheder i branchen, der mister terræn – ganske enkelt fordi de ikke har taget de nye metoder til sig. Køberne af for eksempel viceværtsservice, snerydning og anden ejendomsservice forventer, at deres potentielle kommende leverandører er at finde på nettet, kan kommunkere effektivt via e-mail og i det hele taget har en moderne tilgang til tingene!

Det er nok værd at skrive sig bag øret.