Omtanke i Hillerød

energivinduer og pudsning

Vi har lige været udsat for en stor kampagne, som kommunen tog initiativ til. Den handlede om miljø og om, at vi skal formindske CO2 udslippet. Ok, det er fint at Hillerød kommune laver den slags kampagner, der sigter på at borgerne får oplysning og viden om kommende tiltag, og hvad de kan gøre for at bidrage til et bedre miljø. Denne kampagne handlede om isolering af huse og lejligheder. Vi blev bombarderet med indslag i lokalradioen, om hvordan vi kan isolere, og hvad vi skal være opmærksomme på. Vi fik flyers i vores postkasser, der fortalte os, at vi kan få gratis besøg af en energiekspert, som kan vejlede os om, hvordan og hvorledes, vi kan isolere huset bedre. Helt fint. Vi læste da også mange artikler i lokalaviserne, der fortalte succeshistorier om folk, der allerede har isoleret deres bolig. De har sparet tusindvis af kroner på varmeregninger, de har god samvittighed, fordi de ved, at de gør noget godt for miljøet. Fint. Hurra.

Miljøvenlige vinduespolerere?

Jeg lærte ikke så meget nyt. Og dog. Jeg har lært, at man faktisk kan få noget, der hedder energivinduer sat i sit hus. Det skulle efter sigende være vinduer, der indeholder en membran, der kan lukke varme ind – eller holde varme ude – alt efter årstiden og behovet. Og det er spændende. Men jeg har et spørgsmål, som kampagnen på intet tidspunkt har svaret på: Skal jeg have fat i en særligt specialiseret og miljøvenlig vinduespudser i Hillerød, som ved, hvordan den slags vinduer skal rengøres? Jeg forestiller mig nemlig, at de kræver en særlig behandling, hvis de skal fungere ordenligt. Og hvad vil det koste mig? Altså ikke at få sat energivinduerne i huset. Det er en udgift, jeg kan tale med en montør om. Men vinduespudsningen – vedligeholdelsen? Hvad med den?

Har stadig spørgsmål

Det har kampagnen ikke givet mig svar på. Og her er det, at jeg er i tvivl: Skal jeg tale med vinduespudseren i Hillerød, som jeg kender, om det? Eller skal jeg tale med montøren om det? Montøren vil sige, at det kan betale sig at få de energirigtige vinduer sat i. Det vil give ham arbejde. Vinduespudseren vil givetvis sige, at der ikke er forskel på at holde energirigtige vinduer og almindelige vinduer ved lige. Kan jeg være sikker på det? Ja, jeg spørger – fordi økonomien her i familien er stram for tiden. Priserne stiger. Og selvom jeg gerne vil gøre noget godt for miljøet og bidrage til mindre CO2 udslip, så vil jeg også gerne undersøge tingene grundigt, inden jeg kaster mig – og min familie – ud i udgifter, som måske slet ikke er nødvendige.

Særlige krav

I første omgang vil jeg ringe til vinduespudseren i Hillerød. Jeg vil spørge ham, om han har nogle erfaringer med rengøring og vedligeholdelse af energivinduer. Har han ikke det, så vil jeg ikke beskæftige mig længere med det. Jeg vil se tiden an, indtil der kommer en ny kampagne om, at vi skal spare på energien, men som også giver flere svar på almindelige borgeres spørgsmål. Kære Kommune, jeg håber du forstår, hvorfor kampagnen ikke virker, som I tænkte.

Omtanke i Hillerød
Rul til toppen