Det er da lidt tankevækkende, at den slags kriminel adfærd tilsyneladende klæber til nogle familier, mente min kone, da hun i vores lokale avis havde læst om en kvindelig kasserer i den lokale tennisklub, som var blevet taget med fingrene alt for langt nede i klubbens kasse, hvorfra hun havde tilegnet sig ganske betydelige summer over en længere periode.

Ifølge avisartiklen havde tennisklubbens bestyrelse i første omgang valgt at undlade en politianmeldelse, fordi kassereren bedyrede, at hun nok skulle betale pengene tilbage. Men så gik det op for bestyrelsen, at hun havde tilranet sig langt flere penge end det beløb, der var blevet opdaget i første omgang, hvorefter man valgte at gå til politiet med sagen, og nu var kassereren så sigtet for underslæb for et beløb langt over 100.000 kroner.

Min kones bemærkning om, at kriminel adfærd åbenbart hører til dagligdagen i nogle familier, skyldtes det faktum, at kassererens mand for nogle få år siden blev afsløret i et temmelig omfattende bedrageri mod den aftenskole, han var leder af. Den gang var det en sag, der var meget omtalt i vores mellemstore provinsby, hvor den pågældende aftenskoleleder var et kendt ansigt.

Af grunde, der for mig er temmelig uforståelige, rejste der sig vist ikke den store bølge af forargelse over de svindelnumre, som aftenskolelederen havde begået. Det hænger meget sandsynligt sammen med, at sådan en aftenskoles økonomi primært består af offentlige midler, og så er der jo ikke nogen enkeltpersoner, der er blevet ramt på økonomien af hans kriminelle handlinger.

Da politiet efter ret lang tid endelig blev færdig med at efterforske den sag, blev der rejst et omfattende anklageskrift mod ham, for han havde i årevis malket aftenskolens kasse for penge til eget forbrug. Da der var tale om såkaldt betroede midler, kom et af hovedpunkterne i anklageskriftet mod ham til at lyde på mandatsvig.

Johansen, som aftenskolelederen hed, havde været ganske god til at dække over sig selv, og han havde måske også haft let spil, for han var en højt respekteret mand i byen, som vist slet ingen umiddelbart ville forbinde med den type kriminelle handlinger.

En anklage om økonomisk kriminalitet er en alvorlig sag, der kræver en yderst kompetent forsvarer. At være forsvarsadvokat i den type sager stiller enorme krav til viden og erfaring. Faktisk lidt det samme som de advokater, der arbejder med patientskader – det er ganske alvorlige forhold!

Men under retssagen kom det dog frem, at han tidligere – før han blev leder af aftenskolen – havde fået en betinget dom for skyldnersvig. Han havde den gang sit eget firma, men han kunne ikke få det til at løbe rundt, og på et tidspunkt blev han af et par af sine kreditorer begæret konkurs.

På trods af konkursbegæringen solgte han alligevel ud af sit firmas varelager og fik indtægterne fra det salg skjult så godt, at de aldrig kom kreditorerne til gode, og den slags er kriminelt.

Da den sag i sin tid blev efterforsket, kom det også for en dag, at han i de år, han havde drevet sit eget firma, havde gjort sig skyldig i momssvig, idet han havde fusket med firmaets regnskaber, så de indbetalte momsbeløb blev for små. I den forbindelse var der dog tale om ret ubetydelige beløb, men han var vistnok heldig at slippe med en betinget dom.