Det blev en rigtig god oplevelse at være midlertidig konsulent for kiropraktorforeningen, efter at jeg havde været på en fire uger lang studietur til USA, som altid har været foregangsland indenfor kiropraktikken. Der forskes en del i kiropraktiske behandlinger, og forskningen opnår fra tid til anden nye landvindinger, som kan komme patienter med først og fremmest rygproblemer til gode.

Jeg havde på forhånd lovet kiropraktorforeningen at dele min nye viden fra studieturen til USA med kolleger fra hele landet, og derfor arrangerede foreningen en hele 10 heldagskurser i løbet af to uger, hvor jeg så kunne videregive mine erfaringer til andre kiropraktorer.

Kurserne blev afviklet i et stort kursuscenter i København, hvor foreningen havde lejet et stort lokale, som var særdeles velegnet til formålet. Og kurserne blev godt modtaget af kiropraktorer fra hele landet, for der var i gennemsnit 11 deltagere i hvert kursus, og vi havde på forhånd sat det maksimale deltagerantal til 12.

Jeg kunne helt fra starten konstatere, at jeg skulle undervise i nogle af de absolut bedste kursuslokaler i København, idet lokalerne var udstyret med alle de elektroniske hjælpemidler, jeg havde brug for i undervisningen. Kun var jeg nødt til selv at medbringe en kiropraktorbænk, for sådan en rådede kursuscenteret helt naturligt ikke over.

Udover de gode faciliteter til selve undervisningen, var der også blandt os alle stor tilfredshed med forholdene i øvrigt. Foruden de deciderede kursuslokaler omfatter det pågældende center også nogle af de mest efterspurgte konferencelokaler i København, så der var hele tiden mange mennesker til stede i centeret. Det betød også, at der var et fremragende køkken til at sørge for en virkelig god frokost, som var en del af lejemålet.

Ved frokosten sad jeg en dag og talte med en mand, som var deltager i en konference i et af konferencelokalerne. Han fortalte, at han adskillige gange havde været til forskellige møder i det pågældende center, og han var ikke i tvivl om, at centeret råder over nogle af de absolut bedste mødelokaler i København.

Også mine egne kursister var meget begejstrede for forholdene i centeret. Dels var der tale om særdeles tiltalende lokaler, dels blev vi mødt af et personale, der var indstillet på at opfylde stort set ethvert behov, vi kunne komme i tanker om.

De kiropraktorer, der fulgte mine kurser, skulle naturligvis betale for deltagelsen, men kiropraktorforeningen, der stod som arrangør af kurserne, skulle ikke tjene noget på arrangementet, så selv om det var forholdsvis dyrt at afholde kurserne i det center, blev den samlede pris for den enkelte kursusdeltager alligevel spiselig.

En sekretær i kiropraktorforeningen havde på forhånd fortalt mig, hvor meget man måtte betale for at leje sig ind på centeret, og i første omgang syntes jeg, at det lød temmelig dyrt, men efter kursusrækken kan jeg godt indse, at hvis man vil have nogle af de absolut bedste konferencefaciliteter i København, så må man naturligvis være villig til at betale, hvad det koster.

Og samlet set var alle kursusdeltagerne særdeles godt tilfredse med den nye viden, jeg kunne bibringe dem.