Børn er vilde med puslespil

Børn skal faktisk ikke være ret gamle, før de er i stand til at lægge de første simple puslespil. Senere kan puslespillet stige i sværhedsgrad, indtil barnet er erfarent nok til at lægge nogle, som er på niveau med et voksenpuslespil. Puslespil er godt for flere ting. De fleste børn er da også vilde med at lægge puslespil.

Hvad styrker det at lægge puslespil?

Puslespil styrker både noget finmotorisk, noget koncentrationsmæssigt, noget meditativt og noget kognitivt. Det vil sige, at det gavner på flere meget vigtige fronter, når et barn – og en voksen for den sags skyld – sidder og er fordybet i at lægge et puslespil.

Det er alle sammen nogle egenskaber, som er vigtige at lære, og som kan overføres til meget andet end at lægge puslespil. Derfor er det vigtigt, at barnet præsenteres for puslespil allerede i en tidlig alder. Start med de helt simple puslespil.

Puslespil giver succes

Når man har siddet længe og været fordybet i at lægge et puslespil, og det så endelig er blevet færdigt, så giver det en stor følelse af succes, når den sidste brik er lagt. At lægge et puslespil er at give sig selv en udfordring, og når den så bliver løst tilfredsstillende, så er succesen i hus.

Når der er tale om puslespil til børn, så er det væsentligt, at det har en passende sværhedsgrad. Er det alt for let, kan barnet miste koncentrationen og interessen, og er det alt for svært, så giver barnet op og kan føle sig utilstrækkeligt. Derfor er det af stor betydning, sværhedsgraden er lige tilpas i forhold til barnets udviklingstrin. Det må godt være udfordrende, men gabet imellem barnets evne og puslespillets sværhedsgrad må endelig ikke være for stort. Følelsen af succes er den største belønning, der kan gives.

Børn er vilde med puslespil
Rul til toppen